Tại sao bạn nên đầu tư vào một hệ thống CRM

Một nhân viên bán hàng hiệu quả là người dành thời gian để bán hàng và chốt đơn hàng. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một phần mềm hợp lý hóa quy trình bằng cách cho phép doanh nghiệp quản lý hiệu quả mối quan hệ với khách hàng và khách hàng tiềm năng ở một nơi, loại bỏ nhiều tác vụ thủ công và cho phép nhân viên bán hàng tối đa hóa thời gian họ sử dụng người bán.

Hệ thống CRM hiện đại là huyết mạch của bất kỳ quy trình bán hàng nào và được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau: có CRM dành cho bất động sản, CRM dành cho người làm vườn và các CRM tổng quát hơn được thiết kế cho bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào.

Hệ thống CRM là trung tâm trung tâm cho thông tin bán hàng của bạn. Cho dù bạn là một doanh nhân hay có một nhóm bán hàng, CRM là một thành phần tổ chức quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tối đa hóa mối quan hệ khách hàng của họ và do đó tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận. Dưới đây là một số lợi ích chính mà việc đầu tư vào CRM sẽ mang lại cho doanh nghiệp của bạn.

Truy cập tức thì vào dữ liệu có liên quan

Việc có sẵn thông tin khách hàng tiềm năng cập nhật, đáng tin cậy và sâu sắc cho nhóm bán hàng của bạn sẽ giúp tăng đáng kể doanh số bán hàng của bạn vì nhu cầu của khách hàng tiềm năng sẽ được hiểu rõ hơn và được cung cấp. CRM cung cấp cho bạn quyền truy cập tức thì vào thông tin này để bạn hoặc nhóm bán hàng của bạn có thể xác định khách hàng tiềm năng nóng, theo dõi khách hàng tiềm năng lạnh, ghi chú về khách hàng tiềm năng khó, v.v.

Cuộc trò chuyện và email được theo dõi

Hầu hết các hệ thống CRM cũng cho phép bạn lưu và theo dõi chuyển đổi email của mình với khách hàng tiềm năng và giữ tất cả chúng ở một nơi. Thông thường, bạn cũng có thể kiểm tra xem khách hàng đã mở hoặc xem email chưa và vào thời điểm nào, điều này có thể rất hữu ích để định thời gian theo dõi và đặt lời nhắc để đảm bảo bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng vào đúng thời điểm. Nói một cách đơn giản, CRM tổ chức hiệu quả các cuộc trò chuyện qua email của bạn với bất kỳ khách hàng nào và cải thiện khả năng giao tiếp của bạn với các tính năng theo dõi.

Biết khách hàng của bạn đang ở giai đoạn nào

Một lợi ích chính khác của việc triển khai hệ thống CRM là khả năng lập bản đồ các giai đoạn trong quy trình bán hàng của bạn và theo dõi từng khách hàng đang ở giai đoạn nào. Điều này cho phép bạn hoặc nhóm bán hàng của bạn biết khách hàng đang ở đâu trong quy trình bán hàng và đâu là hành động thích hợp cần thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào.

Một lời nhắc nhở thân thiện để khiến bạn trở thành siêu nhân

Một tính năng thường bị bỏ qua hoặc không được sử dụng là khả năng kích hoạt thông báo khi một số hành động nhất định xảy ra, chẳng hạn như khách hàng không phản hồi sau 1 tuần liên hệ. Những hành động này có thể kích hoạt tin nhắn hoặc lời nhắc qua email và nhắc người bán thực hiện hành động. Điều này giúp bạn có thể quản lý hiệu quả quy trình bán hàng và một lượng lớn khách hàng tiềm năng bất cứ lúc nào mà không bị mất dấu bất kỳ ai và mất doanh số bán hàng.

CRM là chìa khóa để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng hiệu quả

Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng là một bước quan trọng trong quy trình bán hàng, việc có sẵn hệ thống CRM và định cấu hình đúng cách sẽ làm tăng hiệu quả của nó một cách ồ ạt và do đó chuyển đổi các cơ hội bán hàng. Đó là một trong những lợi ích lớn nhất của việc sử dụng CRM, nó cho phép bạn theo dõi, xây dựng và ghi lại các mối quan hệ của bạn với khách hàng và khách hàng tiềm năng. CRM thực sự là xương sống của bất kỳ quy trình bán hàng tốt nào.

Leave a Comment