Chiến lược kinh doanh Vingroup Tầm nhìn và lĩnh vực hoạt động

Khám phá chiến lược kinh doanh của Vingroup trong các lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, mở rộng quốc tế, công nghệ thông tin, du lịch và giải trí, giáo dục, năng lượng, ô tô. Vingroup và tầm nhìn chiến lược kinh doanh Vingroup là một tập đoàn kinh ...
Read more