Thuật toán Facebook năm 2023 Hiểu và áp dụng cho sự thành công

Tìm hiểu về thuật toán Facebook năm 2023 và cách hoạt động của nó. Khám phá điểm mà thuật toán Facebook đo lường khi xếp hạng bài viết. Cập nhật thuật toán bảng tin (newsfeed) và thước phim (Reel) của Facebook năm 2023. Hãy tận dụng 8 chiến lược để ...
Read more