150 thủ thuật Excel cho dân văn phòng Bắt đầu với Excel, Cách nhập liệu và sửa chữa

Hướng dẫn 150 thủ thuật Excel cho dân văn phòng. Bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản, cách nhập liệu và sửa chữa, công thức và hàm phổ biến, tính toán và cập nhật dữ liệu tự động, tối ưu hóa công việc với bộ lọc và phân ...
Read more