Tổng hợp chiến lược kinh doanh của Vietjet

Tìm hiểu về chiến lược tiếp thị, quảng cáo, giá cả và khuyến mãi, mở rộng mạng lưới bay, phát triển dịch vụ hàng không, đối tác và liên kết, quản lý rủi ro và an toàn bay, phát triển thương hiệu, tổ chức và quản lý nhân sự, mở ...
Read more