Michelin – Sản phẩm vai trò trong ngành ô tô

Khám phá lịch sử và nguồn gốc của công ty lốp xe Michelin. Tìm hiểu về các sản phẩm, công nghệ tiên tiến, sự kiện và giải thưởng của Michelin. Xem xét giá cả của lốp xe Michelin và vai trò quan trọng của họ trong ngành công nghiệp ô ...
Read more