Chiến lược kinh doanh Vingroup Tầm nhìn và lĩnh vực hoạt động

Khám phá chiến lược kinh doanh của Vingroup trong các lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, mở rộng quốc tế, công nghệ thông tin, du lịch và giải trí, giáo dục, năng lượng, ô tô. Vingroup và tầm nhìn chiến lược kinh doanh Vingroup là một tập đoàn kinh ...
Read more

Cách bắt đầu một cửa hàng trực tuyến Hướng dẫn từng bước

Nhận ngay chiến lược kinh doanh thương mại điện tử để bán hàng vào ngày đầu tiên ra mắt. Tạo nội dung có thương hiệu, ánh xạ hành trình người mua và xây dựng niềm tin. Thiết lập cửa hàng trực tuyến, chọn nền tảng, tùy chỉnh chủ đề, thiết ...
Read more