Định giá tâm lý Chiến lược hiệu quả và ưu, nhược điểm

Tìm hiểu về định giá theo tâm lý và tác động của nó đến doanh nghiệp. Khám phá 7 chiến lược định giá tâm lý tối ưu doanh thu bao gồm Artificial Time Constraints, Charm Pricing, Prestige Pricing, Innumeracy, Comparative Pricing, Visual High Light và Decoy Pricing. Định giá theo ...
Read more