Cách xác định khách hàng tiềm năng Bước xác định phân loại và tìm kiếm

Tìm hiểu cách xác định khách hàng tiềm năng và phân loại chúng. Khám phá cách sử dụng dữ liệu và công cụ để tìm thấy khách hàng tiềm năng. Xây dựng hồ sơ khách hàng và áp dụng chiến lược tiếp cận thông qua marketing digital. Khách hàng tiềm ...
Read more