40 Câu Nói của Doanh Nhân Về Thành Công và Động Lực Thành Công

Tìm hiểu 40 câu nói từ những doanh nhân nổi tiếng như Bill Gates, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Steve Jobs và Jeff Bezos về việc kiếm tiền, biến thời điểm khó khăn thành động lực, yêu công việc, đạt được mục tiêu, tầm nhìn, tư duy kinh doanh, nguồn cảm ...
Read more